คำชี้แจง : ระบบตรวจสอบผลการเรียนของวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ในด้านการให้บริการสารสนเทศแก่นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบผลการเรียน โดยระบบนี้จะรองรับนักเรียนนักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษาเริ่มต้นที่ 52-55 หากระบบเกิดข้อบกพร่อง กรุณาแจ้งมาที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด