• วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 . See more

  • กองเกียรติยศอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน . See more

  • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปประทานรางวัล ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”. See more

  • งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 29. See more

  • MOUเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน(สายอาชีพ)กับหน่วยงานทางการศึกษา. See more

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เลขที่่ 210 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โทร.043-511290 , 043-513039

image description   image description   image description
         
imge description  

image description

  image description
         
image description   image description   image description
         
  image description