<...วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดยินดีต้อนรับ โทร.043-511290...>

โครงการเรียนร่วมหลักสูตร ปวช.อาชีวศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย