พสนอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  1. รูปภาพประชุม พสนอ. อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด