บุคลากรแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

นายคำรณ วรามิตร
ค.อ.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนก

นางสาวสมใจ พันโน
คอบ.สถาปัตยกรรม
ครูอัตราจ้าง

นายชรินทร์ สุขประชา
คอบ.สถาปัตยกรรม
ครูอัตราจ้าง

 


นายอดุลชัย โคตะวีระ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด


  
   
 


 
   
   
   
 
 
วิทยาลัยเทคนิค ร้อยเอ็ด
เลขที่ 1 ถนนเทวาภิบาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 Tel. 043-511289 Fax. 043-513039
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Email. en_ton@hotmail.com