การเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562

      รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

  รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562

   รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563

      รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

   รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563

     รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563

         รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563

      รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563

        รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563

       รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563

        รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563