ข้อมูลสถานศึกษา

สังกัด วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง เลขที่ 210 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. : 043-511-290
โทรสาร : 043-513-039
เว็บไซต์ http://www.retc.ac.th/