คลินิกคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

ผอ.อาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังขับเคลื่อน "สังคมคุณธรรม" ตามหลักธรรมทางศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คลีนิคคุณธรรม) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคคลากร และนักศึกษา อวท.วทรอ. เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดวิมลนิวาส อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด