“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด