มอบหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ (หุ่นยนต์ข้าวหอมมะลิ 101) เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน รักษาผู้ป่วย covid -19

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากรทีม “หุ่นยนต์ข้าวหอมมะลิ 101 ” ได้ส่งมอบหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ โดยใช้เทคโนโลยีควบคุมระยะไกลแบบไร้สาย เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน รักษาผู้ป่วย covid -19 ในการขนส่งเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและอาหาร เพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิดโดยตรงระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์
โดยมีท่านชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้กำกับการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอจตุรพักรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดเพื่อนำส่งมอบให้โรงพยาบาลจตุรพักพิมานต่อไป