ผลแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด

ผอ.สิระพงศ์ ชูวงศ์เลิส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
**ประเภทมวยไทยสมัครเล่น ชนะเลิศ เหรียญทอง นายชัยพฤกษ์ ไชยศรีรัมย์
**ประเภทมวยสากลสมัครเล่น ชนะเลิศ เหรียญทอง นายพรพิพัฒน์ วิชัด
**รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน นายชัยมงคล พรมชินวงศ์