รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมถรรถนะ (ครั้งที่1) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ)แก้ไขข้อความในประกาศวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด (เรื่องรับสมัครบุคลคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564