หุ่นยนต์บริการทางการแพทย์อาชีวศึกษา ทีมข้าวหอมมะลิ 101 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลชนะเลิศ งาน “สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ระหว่างวันที่ 16 – 19 มิถุนายน 256๕ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี