หุ่นยนต์บริการทางการแพทย์อาชีวศึกษา ทีมข้าวหอมมะลิ 101 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม งาน “สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี