แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจออกฝึกงานฝึกประสบการณ์

ครู อาจารย์ และผู้ปกครองเดินทางมาส่งนักเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจออกฝึกงานฝึกประสบการณ์ที่วิทยาลัย ก่อนออกเดินทางไปฝึกงานที่สมาคมการซ่อมรถแห่งประเทศไทย และ บ. โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด