ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2563

dsite-right-banner-demo1
dsite-right-banner-demo1