เขียนแผนปฏิบัติกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2564

dsite-right-banner-demo1
dsite-right-banner-demo1