[หน้าแรก] เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

171577

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาที่ให้ความไว้วางใจวิทยาลัย ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ขอขอบใจนักเรียนนักศึกษาทุกคนที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของวิทยาลัย อยู่ในโอวาทของทุกคน เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ วิทยาลัยภาคภูมิใจ

นายอาคม  จันทร์นาม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

สถิติผู้เข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

News release

รางวัลที่ได้รับ

Awards

ข่าวงานบุคลากร

Personnel News

ข่าวงานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง & การเงินและบัญชี

Financial News

ข่าวสมัครงาน / หางาน / หาตำแหน่ง

Job News

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More
Note: Carousel will only load on frontend.

ผู้บริหารพบผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564