[หน้าแรก] เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ไฟฟ้า
การขับเคลื่อนวาระวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ปกEDR
ป้าย fixit
banner-post-03
banner-แผนปฏิบัติราชการ
รูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
V-COP
banner-ปฏิทินการศึกษา
banner-retc-12
banner-macha-3
banner-bulidingcon-1
banner-retc-10
banner-retc-8
banner-retc-3
banner-retc-8
banner-ep-1
banner-retc-3
banner-retc-5
S__38158467 copy
S__38158464 copy
S__38158468 copy
S__38158466 copy
ครูพร้อม
171577

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาที่ให้ความไว้วางใจวิทยาลัย ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ขอขอบใจนักเรียนนักศึกษาทุกคนที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของวิทยาลัย อยู่ในโอวาทของทุกคน เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ วิทยาลัยภาคภูมิใจ

นายอาคม  จันทร์นาม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

สถิติผู้เข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

News release

รางวัลที่ได้รับ

Awards

ข่าวงานบุคลากร

Personnel News

ข่าวงานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง & การเงินและบัญชี

Financial News

ข่าวสมัครงาน / หางาน / หาตำแหน่ง

Job News

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More
Note: Carousel will only load on frontend.

ผู้บริหารพบผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564