การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด