การเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564

      รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

  รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564

   รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565

      รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

   รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565

     รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565

         รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565

      รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565

        รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565

       รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565

        รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565