วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกระทงใหญ่

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกระทงใหญ่ งานวันลอยกระทงประจำจังหวัดร้อยเอ็ด “คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 22 ปี 2563 รับถ้วยพระราชทานจากองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยในปีนี้กระทงใหญ่ที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย และรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด โดยมีรองฯชกรณ์เกียรติ สิทธิจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ขึ้นรับรางวัลจาก นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ณ ลานสาเกตนคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด