วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fx it Center) แบบถาวร ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fx it Center) แบบถาวร ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fx it Center) แบบถาวร ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fx it Center) แบบถาวร ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓