ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 หุ่นยนต์กู้ภัย (Rescue Robot) งานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 พุทธศักราช 2563 ระหว่างวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อ.ลำลูกกา จ. ปทุมธานี