“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อศจ.เลย)

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Slider
Slider