“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ปะจำปีการศึกษา 2563 ระดับชาติ ณ ศูนย์การค้าเชียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

dsite-right-banner-demo1
dsite-right-banner-demo1