“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปะจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

dsite-right-banner-demo1
dsite-right-banner-demo1