การคัดเลือกหุ่นยนต์อาชีวศึกษาหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์

แบบส่งผลงานหุ่นยนต์ บริการทางการแพทย์ อาชีวศึกษา

กติกาหุ่นยนต์ให้บริการทางการแพทย์ออนไลน์

แบบนำเสนอผลงานหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์