รูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

รูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด